+90 478 211 61 41
ardahanaricilar@hotmail.com

ARDAY-BİR

Tarihçe

Arı Yetiştirici Birlikleri; 10/03/2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan 19 Aralık 2002 tarih ve 24615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” e göre kurulmuş olup; Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği (ARDAY-BİR) 2008 yılında kurulmuş olup, 2016 yılı itibariyle 650 üyesiyle arıcılarına hizmet vermektedir.

Arıcılığın ülkemizde sosyal, kültürel ve ekonomik boyutu vardır. Bugün için binlerce köylü ailesi geçimini arıcılıktan sağlamaktadır. Daha doğrusu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle sağlamaya çalışmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, tarımsal alanların verimliliğinde doğal floranın çeşitliliğinde ve devamında arıların tozlaşma ve döllenme özelliğinin etkisi büyüktür. Yani arı bizlere sadece bal vermez, tarım ürünlerimizin hormonsuz doğal tozlanmasını da sağlar.

Ülkemiz arıcılığının yok olması halinde kaybımız sadece bal olmayacak, tarımsal ve bitkisel alanlar, doğa florasında da tahribat ve yok olmalar başlayacaktır.Arıcılarımızın sorunlarına bakıldığında, damızlıktan arı sağlığına kadar; gezginci arıcılıktan sağlık raporları tanzimine kadar; ekonomik ve sağlıklı bal üretiminden balın pazara arzına kadar çözüm bekleyen sorunlar vardır.

Çağdaş toplumlarda kamu denetimi gören dernekler kurulmakta ve bu dernekler etkin bir şekilde rol oynamaktadır. Bizlerde Çağdaş arı yetiştiricileri olarak böyle bir rolü üstlenmek için 2008 yılında Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliğini kurduk.